Skutki ślubu cywilnego

Wśród czynności administracyjnych można wymienić zawarcie związku małżeńskiego. W tym artykule wyjaśniamy jak działa ślub cywilny, a także jakie dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu stanu cywilnego. 

Złożenie wniosku do USC

Obecnie wniosek można złożyć tak naprawdę w dowolnym oddziale, ponieważ od 2015 roku można elektronicznie dokonać rejestracji stanu cywilnego. Gdy para młoda ma wspólne dzieci to należy także złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Ojciec dziecka jest wpisywany do aktu urodzenia dziecka podczas wizyty w urzędzie stanu cywilnego. Protokół jest sporządzany na podstawie oświadczeń woli nowożeńców. Jest to również dobry moment, żeby przemyśleć jakie nazwisko będzie nosić wasza pociecha. Należy jednak mieć na uwadze, że po ukończeniu 13 roku życia dziecko może samodzielnie decydować o akceptacji nowego nazwiska. Warto zwrócić uwagę na fakt, że cudzoziemcy także mogą zawrzeć związek małżeński w świetle polskich przepisów. Muszą oni jednak dołączyć zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa razem z przysięgłym tłumaczeniem w języku polskim. Można też uzyskać postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Warto mieć świadomość, że takie postanowienie może wystawić Sąd Rejonowy i również trzeba dostarczyć je do USC. 

Zebranie dokumentów

W zależności od regionu mogą się różnić obowiązkowe dokumenty, ale zawsze jest to skrócony akt urodzenia oraz dowód tożsamości. Trzeba także pamiętać, żeby załatwić formalności po przejęciu nazwiska swojego partnera. Informacje o zmianie stanu cywilnego muszą otrzymać takie instytucje jak: urząd miasta, urząd skarbowy, a także bank jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska lub w planach jest założenie wspólnego konta. Świeżo upieczeni małżonkowie mogą wybrać nazwisko partnera lub pozostać przy swoich nazwiskach. Jest oczywiście równouprawnienie, więc mężowie mogą bez żadnych problemów otrzymać nazwisko żony. Po podjęciu ostatecznej decyzji trzeba koniecznie pamiętać o złożeniu odpowiedniego oświadczenia. Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone to małżonkowie zachowają swoje obecne nazwiska. 

Zalety ślubu cywilnego

Po zmianie nazwiska należy wymienić takie dokumenty jak: karta zdrowotna, paszport, dowód rejestracyjny samochodu, legitymacja zniżkowa oraz okresowy bilet komunikacji miejskiej. Ślub cywilny jest lepszym rozwiązaniem niż ślub kościelny, jeżeli zależy nam na szybkim zawarciu małżeństwa. W przypadku ślubu kościelnego trzeba aż 3 miesiące wcześniej się zgłosić i przedstawić planowaną datę uroczystości. W urzędzie stanu cywilnego należy także złożyć zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich. Trzeba pamiętać, żeby zrobić to z miesięcznym wyprzedzeniem. W urzędzie stanu cywilnego wystarczy się potem stawić 30 minut przed planowanym rozpoczęciem uroczystości. Lepiej wiedzieć jak działa ślub cywilny, ponieważ jest to obecnie popularny sposób formalizowania związków między ludźmi. Ceremonia w USC trwa zazwyczaj 15 – 30 minut, czyli jest zdecydowanie krótsza niż ślub kościelny. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niepełnoletnie.

Comments are closed.